[Efter 1404. 15. august - 1427. 6. september].


Breve om en grund i Ribe, der skødes til Ribe domkapitel.

Tekst efter A:

Tekst

Item forne Sabyens skiøde, att hwn haffuer skiøtt forne her Hans Ryghe same tofft.

Item her Hans Ryges breff, att han framdelis haffuer skiøtt capittell forne tofft.

Item ffrue Thale Porssez skiøde paa same iordt.

Item Hans Flammyngs panthebreff paa forne tofft mett wylkor.

Oversættelse

Fornævnte Sapiens skøde, at hun har skødet samme toft til fornævnte hr. Hans Ryge.

Hr. Hans Ryges brev, at han fremdeles har skødet fornævnte toft til kapitlet.

Fru Tale Porses skøde på samme jord.

Hans Flemmings pantebrev på fornævnte toft på visse vilkår.