1404. Marienburg


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Aa:

Tekst

Anno domini m°[1] cccc° iiii post Egidii feria post Egidii feria quarta[2] ciuitates ThorunElbing Danczk Kongisberg Brunsberg Marienborg congregate hec infrascripta pertractabant[3] .

<1> Czum ersten wyl vnsir herehomeister das dy sachen von der burgermeistere vnd sendeboten wegen dy gefangen sint vnd vmme das gut vff Schone vnd[4] Bornholm des sich dy bisschoffe vnderwunden habin bys Michaelis nest komende stende sullen bliben want dy koningynne im by hern Arnolde [5] empoten hat ire briffe vor der tzit her an im czu senden.

<2>.....

<3> Item ist den heren von Danczk[6] befolen/ eynen briff dem voyte vff Schone tzu senden/ ab ennich Prusch gut an peche teer bogenholcze/ adir anderem gute das noch Viti van hynne vsgeschifft wer das noch indtil were[7] / do hyn qweme/ das her das do halde ab her mag/ ♦ Kan her abir das nicht geton/ das her io eygentlich irfare/ wer kouffman tzu dem gute sy vnd welchir schiffher is do hen hat gebrocht vnd gefurt.

<4>.....

1. m°] mgl. Ba. 2. post Egidii feria quarta] feria 4ᵃ post Egidii Ba. 3. Danczk Kongisberg Brunsberg Marienborg congregate hec infrascripta pertractabant] Koningsberg Brunsberg et Danczik hec infrascripta Marienburg pertractarunt Ba. 4. vnd] vnd tzu Ba. 5. Arnolde ] Arnolt Ba. 6. Danczk] Danczik Ba. 7. das noch indtil were] mgl. Ba.

Oversættelse

I det Herrens år 1404 onsdagen efter Ægidius var stæderne Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg, Braunsberg forsamlede i Marienburg og forhandlede disse nedenfor skrevne sager.

<1> For det første vil vor herre højmesteren, at de sager om borgmesteren og sendebudene, som er fanget og om godset på Skåne og Bornholm, som biskopperne har tilegnet sig, skal stilles i bero til næstfølgende Michaelis, fordi dronningen ved hr Arnold har befalet ham at sende hendes breve til ham forinden.

<2>.....

<3> Fremdeles er det befalet herrerne fra Danzig at sende et brev til fogeden i Skåne, at om noget prøjsisk gods ud over beg, tjære, træ til buer eller andet gods, som er udskibet herfra efter sankt Vitus kom dertil, at han så holder det der, hvis han kan. Kan han imidlertid ikke gøre det, at han så nøje erfarer, hvem der er købmand til godset, og hvilken skipper der har bragt og ført det dertil.

<4>.....