1404. Omkr. 14. september. Lübeck


Klaus Limbek erkender at skylde Markvard Folkerstorp syv mark lybsk.

Tekst efter A

Tekst

Clawes Leembeke coram libro recognouit se teneri Marquardo Folkerstorp in septem marcis Lubicensibus natiuitate Christi proxime futuro persoluendis.

Oversættelse

Klaus Limbek erkendte over for bogen, at han skylder Marquard Folkerstorp syv mark lybsk, at betale førstkommende juledag.