[1404]. 2. oktober. Borgen København


Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, erklærer over for kong Henrik 4. af England, at kong Eriks udsendinge i løbet af kort tid er klar til afrejse, at kongen og dronningen er raske, og at krigen om Gotland foreløbig er afsluttet med den af hansestæderne mæglede stilstand, der skal vare til 1405 24. juni.

Tekst efter A:

Tekst

Inclitissime princeps regum preclarissime ♦ Propter certas causas eos hactenus retardantes ambasiatores illustrissimi regis Dacie Swecie et Norwegie ad uestram regiam celsitudinem transituri ante hec tempora congregari nullatenus potuerunt. sed fauente domino in breui parati erunt sic quod ante immediate futuram hyemem. si prospere uelis eorum uentus seruierit ad Angliam uenire proponunt pro incepti per me negocii uotiuo complemento. ♦ Ceterum uestram regiam maiestatem scire desidero quod inclitissimi rex Dacie etcetera prefatus et consanguinea sua carissima domina regina Margareta optata gaudent sospitate. in tribus regnis suis pacificeque gubern[a]nt. illo prestante per quem reges regnant/ ♦ De guerris equidem Prutenorum in Gotlandia scire dignetur ipsa uestra regia celsitudo quod Pruteni Gotlandiam in septimana palmar[um] iam proximo preterita nauigio intrantes bastutam quandam ligneam ibidem de nouo per nostros edificatam cum decem milibus armatorum obsidione cingebant. et in tribus aggressibus ad [ip]sam bastutam. centum quinquaginta de nostris in ea existentes ultra septingentos Prutenos. cum eorum capitaneo occiderunt. ♦ Uidentes autem residui se contra nostros cum tanta multitudine in nul[lo] posse proficere inde recesserunt. pro ampliori armatorum numero uersus Pruciam transmittentes et sic demum ex abrupto reuersi ad bastutam prefatam. sedecim milia armatorum cum [ma]chinis et maximis gunnis. iterum interfecta per nostros magna eorum multitudine. nondum per uim eam habere potuerunt. ♦ Tandem tractatum erat inter eos utrobique. quod nostri bastutam illam cum duabus aliis in Gotlandia per nostros de nouo edificatis igni succendere debebant. et cum rebus harnesiisque suis ad propria remeare. ♦ Consequenter per illos de hensa tractatum est de treugis inter inclitissimum regem Dacie etcetera et ipsos Prutenos usque ad proximo futurum festum sancti Iohannis baptiste obseruandis. necnon de termino in quo ipsi Pruteni ad inclitissimi regis Dacie etcetera presenciam se conferant. ad tractandum de restitucione predicte terre Gotlandie. memorate regie celsitudini per ipsos Prutenos facienda. nec ipsi Pruteni minimum pedem terre infra aliquod regnorum Dacie Swecie uel Norwegie in istis guerris conquesti[1] sunt nec tenent. excepto dumtaxat illo quod ante ipsas guerras in Gotlandia occupabant. ♦ Altissimus uestram regiam maiestatem dignetur incolumen conseruare. ♦ Scriptum in castro Hafnensi. mensis octobris die secunda. meo sub sigillo. ♦ Uestrorum humilimus Petrus Luckearchidyaconus Roskildensis. uestre regie celsitudini seipsum recommendans.

1. conquesti] = conquisiti .

Oversættelse

Navnkundige fyrste, berømmeligst blandt konger. På grund af visse årsager, der hidtil har sinket dem, har den berømmelige konge af Danmark, Sverige og Norges udsendinge, der skulle rejse til Eder, høje konge, på ingen måde kunnet samles før dette tidspunkt, men ved Guds nåde vil de være rede om kort tid, således at de agter at komme til England før den umiddelbart kommende vinter, hvis vinden heldigt betjener deres sejl, for som ønsket at fuldføre det af mig påbegyndte hverv. Men jeg ønsker, at I, kongelige majestæt, skal vide, at den fornævnte navnkundige konge af Danmark o. s. v. og hans kære navnkundige slægtning fru dronning Margrete nyder den forønskede uskadthed i deres tre riger og styrer dem i fred med hans hjælp, hvorved konger styrer. I selv, høje konge, skal jo værdiges at vide om Preussernes krige på Gotland, at Preusserne nu sidst forbigangne palmesøndagsuge med skibe trængte ind på Gotland og indesluttede en skanse af træ, der sammesteds var bygget af nyt af vore, under belejring med 10000 bevæbnede, og under tre angreb på denne skanse dræbte de 150 af vore, der befandt sig i den; vi dræbte over 700 preussere tillige med deres høvedsmand. Men da de resterende så, at de slet ikke kunne udrette noget mod vore med så stor en mængde, trak de sig tilbage derfra, idet de sendte bud til Preussen efter et større antal bevæbnede, og således vendte endelig pludselig 16000 tilbage til fornævnte skanse med belejringsmaskiner og de største kanoner og kunne for anden gang, efter at der var dræbt en stor mængde af dem af vore, endnu ikke tage den med magt. Omsider blev der på begge sider forhandlet mellem dem, at vore skulle sætte ild til den skanse sammen med to andre, der af nyt var bygget af vore på Gotland, og vende tilbage til deres eget med deres ejendele og udrustning. Derefter blev der af dem fra hansen forhandlet om våbenstilstand mellem den navnkundige konge af Danmark og så videre og disse preussere, at overholde indtil næstkommende sankt Hans dag, samt om den termin, på hvilken disse preussere skal begive sig den navnkundige konge af Danmark o. s. v. personlig for at forhandle om tilbagegivelsen af fornævnte land Gotland, der skal foretages af disse preussere til omtalte høje konge, og disse preussere har ikke erhvervet den mindste fod jord i disse krige inden for noget af rigerne Danmark, Sverige eller Norge og sidder ikke inde dermed undtagen blot det, som de erobrede på Gotland før disse krige. Den højeste skal værdiges at bevare Eder, kongelige majestæt, uskadt. Skrevet på borgen København den 2. oktober under mit segl. Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, den ydmygste blandt Eders, der anbefaler sig selv til Eder, høje konge.