1404. 12. oktober.


Notits i staden Deventers kæmnerregnskab om udbetaling til budet fra Kampen, der havde bragt brev om overgreb på købmandsgods fra Slesvig.

Tekst og arkivalske oplysninger efter stadsrekeningen

Tekst

It. des sonendaghes na Zantghangen dagh der stat bode van Campen die onser stad enen brief brachte/ dat Gheert Borren ghesinde./ een deel coeplude guet van Sleeswiic ghenomen hadde ende begheerden daer op ene maelstat ende die selve bode enen brief brachte te Zwolle van Henrix zaken van Oer. 6 pl.

Oversættelse

Fremdeles søndag efter Sanktgang (10. oktober, dagen for valfart til Xanten) til stadsbudet fra Campen, som bragte vor stad et brev, at hr Gerhard Borrens folk havde taget en del købmandsgods fra Slesvig og de begærede en retsforsamling derom, og det samme bud bragte et brev til Zwolle vedrørende Henrik van Oers sager 6 pl.