1404. 14. oktober.


Notits i staden Deventers kæmnerregnskab om udbetaling til Johan de Hoyer og Lubbert Johanssoen til fortæring ved møde om overgreb på købmandsgods fra Slesvig.

Tekst og arkivalske oplysninger efter De stadsrekeningen

Tekst

It. des dinxdaghes na Sente Dyonisius dach bi Iohan die Hoyer ende Lubbert Johans soen die tot Werven op die maelstat ghereden weren bi die van Campen ende van Zwolle omme te spreken want Gheert Borren dienres coepluden guet van Sleeswiic ghenomen hadden verteert 1 gl. 8 pl. 4 br.

Oversættelse

Fremdeles tirsdag efter St. Dionysius dag hos Johan de Hoyer og Lubbert Johanssoen, som var taget til Werven til retsforsamlingen, der var de fra Campen og fra Zwolle for at tale om, at Gert Borrens folk havde taget købmandsgods fra Slesvig, de havde brugt 1 gl. 8.pl.4br.