1404. [Efter] 16. oktober. Marienburg


Reces af hansedagen i Marienburg.

Udtog efter Aa, varianter efter B, C, D (if. Hanserec.), Ea og Fa

Tekst

Anno domini[1] m cccc iiii die die[2] Galli domini nuncii consulares ciuitatum[3] infrascriptarum Marienborch ad placita congregati uidelicet de Lubeke dominus[4] Goswinus[5] Clingenberg[6] de Hamborgh[7] Schreye[8] de Rostock[9] Iohannes van der Aa/ de Stralessunde [10] Wulfardus Wulflam et Gildehusen[11] . asserentes se plenam ciuitatis Gripeswoldensis[13] quo ad hanc dictam[12] habere potestatem/ de Wismaria[14] Hermannus Meyer/ de[15] Thorun [16] Godfridus[17] Rebber Godfridus[18] Vrowendorp[19] et Iohannes van der Mersse[20] / de Elbingo Hinricus Damerow Iohannes de Thorn[21] et Cruceberg[22] de Dantzik Iohannes Gotte[23] et Tydericus[24] Huxer hec infrascripta negocia pertractarunt/

<1-12> .....

<13> Item heft de here homeister mit sinen steden geclaget/ den Wendesschen [25] steden hir[26] wesende/ dat de vrouwe koninginne van Denemarken de degedinge de de stede Lubeke Stralessund/ vnde Gripeswolt[27] twuschen eer vnde. em gedegedinged hebben nicht geholden heft noch[28] en holt/ ♦ Des hebben de suluen Wendeschen[29] stede to sik genomen an de[30] vrouwen koninginnen vorscreuen [31] ernstliken darumme to scriuende na[32] lude alse hir na steyt[33] ♦ Grotmechtige clare vorstynne ♦ Iuwe hochwerdicheit geruke to wetende etc. = nr. 457

<14> Ok hebben de Wendeschen stede[35] to sik genomen [36] to arbeidende vmme enen enkeden dach/ dar to[37] der vrouwen koninginnen vnde des heren homeisters rade tosamende komen mogen vp ene ene gelegene[38] stede alse vmme Godlande[39] [34]

<15> Item vmme den dach to holdende mit der vrouwen vrouwen [40] koninginnen van Denemarken dre weken na paschen alse vmme schaden zevund vnd munte vp Schone vnde andere gebrek to to holdende[41] schal bet to der vorscreuen [42] dachuart[43] stande blyuen

<16-18>.....

<19> Item vmme de zegelacie hebben de stede gesproken dat nymand segelen sal dor den Noressund[44] westwert van van Martini[45] negest komen negest komende[46] an[47] bet also lange. dat de vorscreuen dach[48] to Lubeke is geholden vnde dat eenem ydermanne dar na orlof[49] to zegelende werde geuen[50] dat doch de Wendeschen [51] stede to rucge hebben getogen in eren raden darumme to sprekende vnde den steden desses desses landes[52] Prussen[53] een antworde[54] vor wynachten negest komende dar van to scriuende iodoch mit heringe vnde bere also [55] to holdende alse des vortides to Lubeke is een een gedregen[56]

<20>.....

<21> Ok hebben de van Lubeke vnde van Hamborg[58] to sik genomen to bearbeydende mit[59] Claws[60] Leembeken[61] . dat he siner[62] sake. de he secht to hebbende to deme [63] to hebbende to deme homester [64] vnde sinen steden to Prussen[65] bi den steden to Lubeke komende to to rechte [66] bliue wente de[67] homester vnde[68] sine stede sik des hebben vorboden.[57]

1. domini] mgl. Ea. 2. die] mgl. Ea. 3. ciuitatum] B, C, D, Ea, Fa, mgl. Aa. 4. dominus] mgl. Ea. 5. Goswinus] Gosswinus Ea. 6. Clingenberg] Clingenberch B, Clingenbergh Ea. 7. Hamborgh] Hamborch B. 8. Schreye] B, C, D, Ea, Fa, Scherere Aa. 9. Rostock] Rostok B. 10. Iohannes van der Aa/ de Stralessunde ] mgl. Ea. 11. Gildehusen] Gyldehusen C. 12. se plenam ciuitatis Gripeswoldensis[13] quo ad hanc dictam] in hac parte ciuitatis Gripeswold Ea. 14. Wismaria] Wismar B, Wysmar C, Wysmaria Ea. 15. de] de Prusia de Ea. 16. Thorun ] Thoron C. 17. Godfridus] Godfrydus C, Gotfridus Ea. 18. Godfridus] Gotfrydus C, Gotkinus D, Ea. 19. Vrowendorp] Vrouwendorp B, C. 20. Mersse] Mersche B, Ea, Fa. 21. Thorn] Thorun B. 22. Cruceberg] Crutzeborch B, Cruczeborch C, Crutzeborgh D, Cruceborgh Ea, Cruczeburgh Fa. 23. Gotte] Godeke B, C, D, Godke Ea, Gotke Fa. 24. Tydericus] Tidericus B, C, Ea. 25. Wendesschen ] Wendeschen B, C, Ea, Wendischen Fa. 26. hir] to dage tilf. Ea. 27. Gripeswolt] Grypeswolde B, C, Gripeswold Ea, Gripeswolde Fa. 28. noch] noch B, C, D, Ea, Fa, nocht Aa. 29. Wendeschen] Wendischen Fa. 30. de] B, C, D, Ea, Fa, mgl. Aa. 31. vorscreuen ] vorgescreuen B. 32. na] van Ea. 33. steyt] gescreuen tilf. B, C, Ea, Fa. 34. Ok hebben de Wendeschen stede[35] to sik genomen [36] to arbeidende vmme enen enkeden dach/ dar to[37] der vrouwen koninginnen vnde des heren homeisters rade tosamende komen mogen vp ene ene gelegene[38] stede alse vmme Godlande[39] ] mgl. Fa. 40. vrouwen ] mgl. Ea. 41. to holdende] mgl. Ea. 42. vorscreuen ] negesten Ea. 43. dachuart] lichtmisse vorscreuen tilf. Ea. 44. Noressund] Norssunde B, Orssund Ea, Norssund Fa. 45. van Martini] mgl. B. 46. negest komende] mgl. Ea. 47. an] mgl. Fa. 48. dach] dachuar Fa. 49. orlof] orlof orlof ved linieskifte Aa. 50. geuen] gegeuen C, Ea, Fa. 51. Wendeschen ] Wendisschen Fa, rettet o. l. fra Vlameschen B. 52. desses landes] B, C, D, Ea, Fa, dessen landen Aa. 53. Prussen] mgl. B, C, Ea, Fa. 54. antworde] to tilf. C. 55. also ] mgl. Ea. 56. een gedregen] ouer een dregen Ea. 57. Ok hebben de van Lubeke vnde van Hamborg[58] to sik genomen to bearbeydende mit[59] Claws[60] Leembeken[61] . dat he siner[62] sake. de he secht to hebbende to deme [63] to hebbende to deme homester [64] vnde sinen steden to Prussen[65] bi den steden to Lubeke komende to to rechte [66] bliue wente de[67] homester vnde[68] sine stede sik des hebben vorboden.] mgl. Fa.

Oversættelse

I det Herrens år 1404 på Gallus' dag var de herrer udsendinge, rådmænd fra de nedenfor skrevne stæder forsamlede på torvet i Marienburg, dvs. fra Lübeck hr. Goswin Klingenberg, fra Hamburg Albrecht Screye, fra Rostock Johan v. d. Aa, fra Stralsund Wulf Wulflam og Tobias Gildehus, som hævder indenfor denne dag, at have fuldmagt fra staden Greifswald, fra Wismar Herman Mejer, fra Thorn Gottfried Rebber, Gottfried Vrouwendorp og Johan v. d. Mersche, fra Elbing Henrik Damerow, Johan v. Thorn og Kreuzberg, fra Danzig Johan Gotte og Dietrich Huxer.

<1-12> .....

<13> Fremdeles har hr højmesteren med sine stæder klaget til de vendiske stæder, der var her, over at fru dronningen af Danmark hverken har holdt eller overholder aftalen, som stæderne Lübeck, Stralsund og Greifswald har indgået mellem hende og dem. Derfor har de samme vendiske stæder påtaget sig at skrive alvorligt til førnævnte fru dronningen med den ordlyd, som herefter står skrevet. Stormægtige strålende fyrstinde. Eders højhed behager at vide...

<14> Endvidere har de vendiske stæder påtaget sig at stræbe efter en fast møde, hvortil fru dronningens og hr højmesterens råder kan komme sammen på et passende sted vedrørende Gotland.

<15> Fremdeles om at holde møde med fru dronningen af Danmark tre uger efter påske vedrørende skader, strandingssgods og mønter i Skåne og andre stridspunkter, det skal stilles i bero indil det førnævnte møde.

<16-18>.....

<19> Fremdeles vedrørende skibsfarten har stæderne sagt, at ingen skal sejle gennem Øresund mod vest fra næstkommende Mortensdag og sålænge, indtil det førnævnte møde i Lübeck er holdt, og at enhver derefter vil få lov at sejle, men de vendiske stæder har trukket sig tilbage til deres råd for at tale derom og skrive et svar derom til stæderne i landet Preussen før jul, dog skal det være sådan med sild og øl, som det tidligere er aftalt i Lübeck.

<20>.....

<21> Fremdeles har de fra Lübeck og fra Hamburg påtaget sig at arbejde på, at Klaus Limbæk underkaster sin sag, som han siger han har med højmesteren og hans stæder i Preussen, en retsafgørelse hos stæderne, der kommer til Lübeck, thi højmesteren og hans stæder har erklæret sig rede dertil.