[1404. Efter 16. oktober]. Marienburg


Hansestæderne, der var forsamlet til forhandlinger i Marienburg, anmoder dronning Margrete om at overholde den våbenstilstand, der er sluttet med højmesteren for den tyske orden.

Tekst efter aa

Tekst

Grotmechtige clare vorstynne ♦ Iuwe hochwerdicheit geruke to[1] wetende dat wi am dage Galli negest geleden to Marienborch in Prussen[2] ene dachuard geholden hebben/ dar de here homeister vnde sine stede clegeliken vnde zwarliken clageden/ dat de degedinge de de dre[3] stede Lubeke Stralessund[4] vnde Gripeswolt[5] twusschen iuwer herlicheit vnde em gedegedinget hebben van iuwer wegene nicht geholden werden/ des vns doch sere vorwundert wente de here[6] homeister alse wi vorstan hebben/ den degedingen al vd geuolged heft/ ♦ Des heft de here homester [7] / de suluen dre stede hartliken gemaned dar to mit ernste do donde/ dat de vorscreuen [8] degedinge van iw alse van em in allen eren[9] stucken vnde articlen ane ennigerleye[10] vortoch geholden werde.\ ♦ Worumme iuwe grotmechtige werdicheit wi begherliken bidden[11] mit vlite dat gi dar an sin/ vnde id also vogende/ dat de[12] degedinge mit den gevangenen vnde[13] anderen saken noch geholden werden vmme vele arges. dat dar van komen mochte/ wo dat nicht en schude to vormidende/ ♦ Datum[14] etcetera[15] .

1. to] mgl. ae. 2. Prussen] Prusen ac. 3. dre] mgl. ae. 4. Stralessund] Stralessunde ac. 5. Gripeswolt] Grypeswolde ab, ac, Gripeswold ae, af. 6. here] mgl. ae. 7. homester ] herefter tilf. de vorscreuenen ae. 8. vorscreuen ] vorgescreuen af. 9. eren] herefter gennemstreget saken ab. 10. ennigerleye] allerley ae. 11. bidden] herefter tilf. vnde ae. 12. de] vorgerurde tilf. ae. 13. vnde] herefter tilf. allen ae. 14. Datum] mgl. ae. 15. etcetera] mgl. ab.

Oversættelse

Stormægtige strålende fyrstinde. Eders højhed behager at vide, at vi på sidst forgangne Galli dag har holdt et møde på Marienburg i Preussen, hvor hr højmesteren og hans stæder klagede meget og kraftigt over at de aftaler, som de tre stæder Lübeck, Stralsund og Gripswald har forhandlet mellem Eders herlighed og dem ikke bliver overholdt fra Eders side, hvilket dog undrer os meget, eftersom hr højmesteren, som vi har forstået det, helt har fulgt aftalerne. Derfor har hr højmesteren strengt formanet de tre stæder til med alvor at stræbe efter, at de førnævnte aftaler bliver holdt af Eder så vel som af ham i alle punkter og artikler uden nogen tøven. Hvorom vi, Eders stormægtige højhed, indstændigt beder med flid, at I bliver derved, og det mages således, at aftalerne med de fangne og de andre sager bliver overholdt for at undgå meget ondt, der kunne komme deraf, hvis det ikke skete. Datum etc.