[1404. Efter 16. oktober-Før 1405. 12. marts].


Instrukser for hansestædernes udsending til forhandlinger i Flandern, Brabant, Holland og Zeeland.

Udtog efter Aa:

Tekst

<1-5>.....

<6> Item offt de copman van der hense van den lande van Vlanderen leydes begerden tusschenVlanderen vnd der Elůe offte dem Schaghen/ so solden de stede gerne weten offt se den copman leyden wolden mit so vele schepen vnd werachtigen luden als dem copman nůtte vnd behoeff were.

<7-18>.....

Oversættelse

<1-5>.....

<6> Fremdeles hvis hansekøbmanden fra Flandern begærede lejde mellem Flandern og Elben eller Skagen, så ville stæderne gerne vide, om de skulle give købmanden frit lejde med så mange skibe og bevæbnede mænd, som købmanden har brug og behov for.

<7-18>.....