1404. 19. oktober.


Jakob Nielsen, Rentaff i Rejnstrup skøder skov og mark ved Bavelse til hr. Anders Jakobsen Lunge.

Tekst efter Aa

Tekst

Først it breff, att Iep Nielssøn, som kaldis Renntaff, vdi Reigennstrup skøder her Annders Iepssøn Lunge wti Gunnersleff lille skoug oc marck vid Bauilssø liggendis. ♦ Datum syndag effther sancti Lucæ euangeliste dag mcdiiii.

Oversættelse

Først et brev, at Jakob Nielsen i Rejnstrup, som kaldes Renntaff, skøder hr. Anders Jakobsen Lunge i Gunderslevlille skov og mark ved Bavelse. Givet søndag efter evangelisten sankt Lukas' dag 1404.