1404. 19. oktober.


Anders Svendsen i Rejnstrup skøder skov og mark ved Bavelse sø til hr. Anders Jakobsen Lunge.

Tekst efter Aa

Tekst

Item it breff, att Anders Suennssøn i Reingennstrup skøder her Anders Ieipssøn Lunge i Gundersleff lille skou oc marck vid Bauilssesøø liggenndis. ♦ Datum søndagen effter sancti Lucæ euangelistæ dag mcdiiii.

Oversættelse

Et brev, at Anders Svendsen i Rejnstrup skøder hr. Anders Jakobsen Lunge i Gunderslevlille skov og mark ved Bavelse sø. Givet søndag efter evangelisten sankt Lukas' dag 1404.