1404. 19. oktober.


Åstrad Svendsen i Rejnstrup skøder skov og mark ved Bavelse sø til hr. Anders Jakobsen Lunge.

Tekst efter Aa

Tekst

Item it breff, att Osterd Suenssøn i Reigenstrup skøder her Annders Iepssøn Lunge i Gundersløff lille skow oc marck ved Bauelssesøø liggendis. ♦ Datum søndag effter sancti Lucæ euangelistæ dag mcdiiii.

Oversættelse

Et brev, at Åstrad Svendsen i Rejnstrup skøder hr. Anders Jakobsen Lunge i Gunderslevlille skov og mark ved Bavelse sø. Givet søndag efter evangelisten sankt Lukas' dag 1404.