1404. 1. november.


Hr. Anders Jakobsen Lunge mageskifter to agre, der tidligere har ligget til en gård i Gunderslevlille, til Åstrad Svendsen i Reinstrup for denne jord ved Bavelse sø

Tekst efter A:

Tekst

Allæ mæn thettæ bref hørær læsit ællæs seer helsær iæk Andirs Iæipssøn thær kallæs Lwngæ riddær i Gwnnærsløf lillæ. ewynnærlighæn meth var herre ♦ Ok kwngør iæk allæ mæn meth thettæ myt opnæ <bref>[1] at iæk vedhærkænnæs myk at hawæ skøt ok opladit til ewærlighæ æghæ thænnæ brefuisære Astradh Swenssøn thær boor i Ræynstorp too agra badhæ bulhwgnæ in til hans eghyn aghær i Bagnævanghyn[2] . the thær førræ laghæ til Inggemars gardh i Gwnnærsløf lillæ. ok ma thær saas panæ hwar thæn aghær too skiæppær korn. ok en aghær i thæn østræ syøwang hwilkæn thær liggær panæ Hyllæ aghær. østæn næst stenrwgelyn thæn swm næst byn ær. thæn swm ok førræ laa til Ingemars gardh. ok ma thær saas a too skiæpper korn. ♦ For swa meghyn aghær ok ængh skow oc al thæn ræktowhet thær forde Astradh Swenssøn hafdh[a][3] fran Bawlssæ syø. ok swa op at Sandbækkæn. thæt swm væstæn faræ ær. thwert iwær Towæ biærgh. ok syndær in pa the syndræ haghæ. ok swa haghænæ nædhær in til syøn thæt swm thær for noræn oc væstæn ær vndæntagyn aldwngiæld til hans eghyn swyn ok hans eldebrand ok hwsbygnyng. ♦ Oc vilkorær iæk myk til ok mynæ ærwnggæ at fri oc hemlæ thæn forde Astradh Swenssøn ok hans arwnggæ thesse forde aghræ for hwars mans til taal swm lansloghæn vt visær ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum nobilium et discretorum uidelicet domini Iohannis Møltekæ de Bawlssæ domini Iohannis Fynkkenow militum. Iohannis Kanuti de Vidhfwglæbiærgh Erici Tomæssøn de Vynstorp. Petri Trvgilli aduocati castri Helsingborgh Nicolai Lwngæ. Erici Haquini/ Pauli Stixsøn armigerorum Iacobi Reentaf et Andree Swenonis de Ræynstorp presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m° cd° quarto ipso die omnium sanctorum.

1. <bref>] mgl. A. 2. Bagnævanghyn] rettet fra Bagnæbanghyn A. 3. hafdh[a]] perg. afslidt, muligvis skal læses hafdhæ A.

Oversættelse

Anders Jakobsen, kaldet Lunge, i Gunderslevlille, ridder hilser alle, der hører dette brev blive læst eller ser det, evindelig med vor Herre. Jeg bekendtgør for alle med dette mit åbne brev, at jeg anerkender, at jeg til nærværende brevviser Åstrad Svendsen som bor i Reinstrup, har skødet og opladt to agre til evig besiddelse, der begge er bulhugget ind mod hans egne agre i bavnevangen, og som før lå til Ingmars gård i Gunderslevlille, der kan på hver ager sås to skæpper korn; og desuden en ager i den østre søvang, som ligger på ager øst for stendyssen, der er nærmest byen, og som også tidligere lå til Ingmars gård, på denne kan der sås to skæpper korn, til gengæld for den ager, eng og skov og al den rettighed, som fornævnte Åstrad Svendsen havde fra Bavelse sø op langs Sandbækken, det der ligger vest derfor tværs over og mod syd indtil det sydligste vænge, dernæst de vænger ned til søen, der ligger nord og vest derfor, med undtagelse af olden til hans egne og svin og træ til brændsel og husbyggeri. Jeg forpligter mig og mine arvinger til at fri og hjemle fornævnte Åstrad Svendsen og hans arvinger disse føromtalte agre for tiltale fra hvemsomhelst, således som landskabsloven påbyder. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de velbyrdige og gode mænd, nemlig hr. Johan Moltke af Bavelse, hr. Johan Finkenow, riddere, Jens Knudsen af Fuglebjærg, Erik Thomsen af Vinstorp, Peder Troelsen, foged på Helsingborg slot, Niels Lunge, Erik Hågensen, og Povl Stigsen, væbnere, Jakob Rentaff og Anders Svendsen af Reinstrup. Givet i det Herrens år 1404 på allehelgensdag.