1404. 2. november.


Notits i staden Deventers kæmnerregnskab om udbetaling til Johan de Hoyer og Gelmer Meynoltssoen, der var redet til Zwolle for at tale med biskoppen af Utrecht om bl.a. købmændene fra Slesvig.

Tekst og arkivalske oplysninger efter stadsrekeningen

Tekst

It. ssonendaghes na Alre Hilghen daghe bi Iohandie Hoyer ende Ghelmer Meynolts soen die ghereden weren tot Zwolle an den bisscop van Utrecht omme te spreken omme die coeplude van Sleeswiic. omme die vanghenen die hiir gevangen sitten van Groningen ende omme andere sonderlinge zaken verteert 8 gl. 14 pl.

Oversættelse

Fremdeles søndagen efter allerhelgensdag til Johan de Hoyer og Gelmer Meynoltssoen, som var taget til Zwolle til biskoppen af Utrecht for at tale om købmændene fra Slesvig, om de fanger fra Groningen, som sidder fanget her, og om andre særlige sager, brugt 8 gl.14 pl.