1404. 8. november.


Kristian, provst i Roskilde, erkender for livstid at have lejet Roskilde sankt Agnete klosters gods i Provstrup i Osted sogn mod en årlig afgift på en halv tønde smør.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Cristiernusprepositus Roskildensis salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri quod recognosco me ex religiosis monialibus et discretis claustri sancte Agnetis Roskildis omnia bona. sua in Prowestorp in parrochia Ostæthæ in Walburghs he<re>th[1] sita cum omnibus suis pertinenciis uidelicet agris pratis pascuis. siluis et piscaturis humidis et siccis nullis penitus demptis ad dies meos pro dimidia lagena butiri racione pensionis in festo beati Laurencii martiris annuatim persoluenda conductiue accepisse tali tamen condicione perhibita quod ego predicta bona pronunc desolata reedificem et restaurem eisdem familias institurus me autem uiam uniuerse carnis ingresso memorata bona cum edificiis et melioracionibus prout tunc inueniuntur ad dictum claustrum libere reuertantur reclamacione quorumcunque aliqualiter non obstante ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m° cd° quarto die sancti Wileadi confessoris.

1. he<re>th] hether A.

Oversættelse

Kristian, provst i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle, nulevende og tilkommende, skal vide, at jeg erkender at have forpagtet af de regelbundne og gode nonner i sankt Agnete kloster i Roskilde alt deres gods i Provstrup i Osted sogn i Volborg herred med alle dets tilliggender, nemlig marker, enge, græsgange, skove og fiskevande, vådt og tørt, intet som helst undtaget, for min levetid mod årlig at betale på martyren sankt Laurentius' dag en halv tønde smør, med det forbehold, at jeg genopbygger og genopretter fornævnte gods, der nu ligger øde, idet jeg vil indsætte undergivne derpå, og at nævnte gods, når jeg er gået al kødets gang, tillige med bygninger og forbedringer, således som de da forefindes, frit vender tilbage til nævnte kloster, uden at indsigelse fra nogen som helst på nogen måde skal være til hinder derfor. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1404 på bekenderen sankt Willehadus' dag.