1404. 13. november.


1404. 13. november, kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete tager Vadstena kloster under deres beskyttelse, stadfæster, hvad kong Magnus har givet det, og giver det al den ret, de har i Vadstena by, hvori datoen if. G. Carlsson, (Svensk) Hist. Tidskrift 1936 20 note 3, bør rettes fra feria til quinta feria, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.