[1404]. 15. november - [1411]. 14. november. Güstrow


Balthasar, fyrste af Werle-Güstrow , meddeler borgmestre og råd i Lübeck som svar på deres brev angående hans strid med grev Adolf af Schauenburg, at han har underrettet hertuginde Elisabeth af Slesvig om sine hensigter.

Tekst efter Aa:

Tekst

Baltazar van godes gnaden herre to Werle etcetera ♦ Vnsen gunst to voren ♦ Leuen vrundes ♦ Iuwes breues vornemynge hebbe wi vorstaen alse gi scriuen van deme vnwillen/ den wi vnde her Alf here van Schowenborch to samende hebben ♦ Des wetet dat wi vnsen willen darane hebben screuen vnser moder hertogynnen van Slezwik/ de em wol to wetende wert ♦ Screuen to Gustrow des sunauendes na Martini vnder vnsem ingesegele.

Oversættelse

Baltasar af Guds nåde herre af Werle etc. Vor gunst tilforn. Kære venner. Indholdet i Eders brev har vi forstået, hvor I skriver om den strid, som vi og hr Adolf, herre af Schauenburg, har sammen. Vid derfor, at vi har skrevet vor vilje i den sag til vor moder hertuginden af Slesvig, som visselig får den at vide. Skrevet i Güstrow lørdag efter Martini under vort segl.