[1404]. 17. november - [1411]. 16. november. Schwerin


Kong Albrecht af Sverige meddeler borgmestre og rådmænd i Lübeck som svar på deres brev med tilbud om mægling mellem ham og grev Adolf af Schauenburg med dennes billigelse, at hertuginde Elisabeth af Slesvig har påtaget sig mæglingen.

Tekst efter Aa:

Tekst

Albertus dei gracia Sweorum Gothorumque rex etcetera ♦ Vnsen fruntliken grut mit aller gunst touoren ♦ Leuen vrundes ♦ Iuwen bref hebbe wi entfangen vnde wol vornomen in dem gi scriuen wo greue Alleff van Schowenborch iw geopenbared heft wo wi mit em to vnwillen gekomen[1] sin vnde sin vyant geworden sint/ vnde vor bud sik dat gi in der zake siner to eren vnde to rechte scholen mechtich wesen/ vnde eft id vs behegelik were/ der zake in sodaner wyse ok bi iw to bliuende/ iw wedder to to scriuende etcetera ♦ Des wetet leuen vrundes dat wi em vmme vnses vedderen willen van Wenden entsecht hebben/ dorch vnwillen dar se beide mit den eren an gekomen sint/ vnde wusten sundergen nenen vnwillen mit em ♦ Des heft de hertogynne van Sleswyk den vnwillen to syk genomen mit vnsen vedderen hertoge Iohanne mit vnsen vedderen van Wenden vnde mit vns/ vnde menet vns mit vrundscop dar wol vmme to vorschedende vnde vnse vedder [2] van Wenden heft er to gescreuen dat se des mechtich schal wesen allen vnwillen vnde veyde nedder to leggende tusschen en vnde vs/ vnde alse se. dat to sik genomen heft/ so mene wi dat se vnde vnse vrund alles rechtes ouer vns mechtich scolen wesen vs vrundliken to vorenende ♦ God si mit iw ♦ Scriptum Zwerin feria secunda proxima ante Elizabeth vidue nostro sub secreto.

1. gekomen] herefter gennemstreget ge Aa. 2. vedder ] rettet in scribendo Aa.

Oversættelse

Albrecht af Guds nåde svenskernes og gothernes konge etc. Vor venlige hilsen med al gunst tilforn. Kære venner. Eders brev har vi modtaget og forstået vel, i hvilket I skriver, at grev Adolf af Schauenburg har åbenbaret for Eder, hvordan vi er kommet i strid med ham og er blevet hans fjende, og erklærede sig rede til at lade Eder være bemyndiget over ham i den sag til ære og til ret, og hvis det behagede os at lade sagen komme til en retsafgørelse hos Eder og at skrive til Eder igen etc. Derfor vid, kære venner, at vi for vores fætter fra Wendens skyld har undsagt ham, på grund af den strid, som de begge er kommet i med Eders, og vi kendte ellers ingen strid med ham. Det har hertuginden af Slesvig taget ilde op i forhold til vor fætter hertug Johan, vore fætre fra Wenden og os, og formaner os til at forliges med venskab, og vor fætter fra Wenden har skrevet til hende, at hun skal være bemyndiget til at bilægge al strid og fejde mellem dem og os, og da hun har taget det på sig, så mener vi, at hun og vore venner skal være bemyndiget og have ret til at forsone os i venskab. Gud være med Eder. Skrevet i Schwerin mandagen næst før den hellige enke sankt Elisabeths dag under vort sekret.