1404. 25. november.


Gert Nielsen i Tjæreby pantsætter fire gårde i Skellings sted til Anders Gris.

Tekst efter Aa

Tekst

Item ith breff, att Giertt Nielssøn y Tierreby pantsetter Annders Griiss y Nordrup iiii gaarde y Skiellennds tued for xxvi marck sølff y huide penndinge, v skilling graat y huer marck. ♦ Datum sancti Carine dag mcdiiii.

Oversættelse

Et brev, at Gert Nielsen i Tjæreby pantsætter Anders Gris i Nordrup fire gårde i Skellingsted for 26 mark sølv i hvide penge, regnet fem skilling grot på hver mark. Givet sankt Karens dag 1404.