1404. 13. december. Lübeck


Predbjørn Podebusk, ridder, pantsætter for 100 mark en renteindtægt på 10 mark.

Udtog efter Aa

Tekst

Pridbor van Pudbuske, ridder, pantsætter for 100 mark en renteindtægt på 10 mark

Oversættelse

Predbjørn Podebusk, ridder, pantsætter for 100 mark en renteindtægt på 10 mark