1404. [Efter] 20. december. Marienburg


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Aa:

Tekst

Anno domini[1] cccciiii in uigilia Thome ciuitates Culmen[2] Thorun Elbing Konigsberg [3] Brunsberg et Dantzk Marienburg concordarunt ut sequitur[4] .

<1-6> .....

<7> Item hat here Marscheide[5] voyth vff Schone geworbin vmme synen schaden den her hat genomen in der zee an[6] syme harnasche vnde gerethe als her von Schone heym zigelte/ das hat ouch itzlich czur{ue}cke getzogen getzogen [7] czum nesten tage intzubrengen

<8-10> .....

1. domini] mgl. Ba. 2. Culmen] Colmen Ba. 3. Konigsberg ] Ba, mgl. Aa. 4. concordarunt ut sequitur] congregate hec infrascripta pertractarunt Ba. 5. Marscheide] Marschede Ba. 6. an] in Ba. 7. getzogen ] herefter in synen rote dor vmme tzu sprechin Ba.

Oversættelse

I det Herrens år 1404 dagen før apostlen sankt Thomas' dag i Marienburg, enedes stæderne Kulm, Thorn, Elbing, Königsberg, Braunsberg og Danzig som følger.

<1-6> .....

<7> Fremdeles har hr Konrad Marschede, foged i Skåne, fremført sin sag vedrørende skaden, som han har lidt på havet på sin udrustning og sit udstyr, da han sejlede hjem fra Skåne. Det har han nu trukket tilbage for at indbringe det for næste møde.

<8-10> .....