1404. 29. december. Helsingborg


Bente Madsdatter, enke efter Knud Porse, skænker en gård i Römnarp til Bosjø kloster.

Tekst efter Aa, Ab, Ac

Tekst

Bengta Mattisdotters uthgifne åth Bosiö closter donation på desz gard Ronnarp benämbd i Ottorp sochn. ♦ Dat. die sancti Thomæ episcopi et martyris 1404.

Benedicta Mattesdotter Knut Posseseffterlefwerska skiencker åth vicario uthi Bosöö closter een sin gård i Rönnorp uthi Otorp sochn belägen. ♦ Daterat Helsingborgh 1404 Tomæ dagh, med 4 sigiller.

Bengta Mattesdotters uthgifne åth Bosio closter donations breef på een desz gård Rönnorp bed liggiandes i Otorp sochn. ♦ Dat. 1404.

Benedictæ Mattesdotters Knuth Poszes effterlefwerskas uthgifne donations breef åth vicarien uthi Bosiö closter på een sin gård liggiandes i Rönnarp uthi Otorpa sochn. ♦ Dat. 1404.

Oversættelse

Bente Madsdatters gavebrev til Bosjø kloster på en gård, kaldet Römnarp, i Ottarp sogn. Givet på biskoppen og martyren sankt Thomas' dag 1404.

Bente Madsdatter, enke efter Knud Porse, skænker sin gård i Römnarp i Ottarp sogn til vikarien i Bosjø kloster. Givet i Helsingborg 1404 på sankt Thomas' dag, med fire segl.

Bente Madsdatters gavebrev, udstedt til Bosjø kloster, på en gård, kaldet Römnarp i Ottarp sogn. Givet 1404.

Gavebrev, udstedt af Bente Madsdatter, enke efter Knud Porse, til vikaren i Bosjø kloster på sin gård i Römnarp i Ottarp sogn. Givet 1404.