1404.


Peder Gris pantsætter sin broder Jakob Rentaff fire ørtug skyldjord i Tokkerup for 17 mk. sølv.

Tekst efter reg

Tekst

Per Griiss wor sin broder skyldig Iep Reentaff i Renstorp xvii marc sølff\ xvii lødig marc. ffor huilke han hanum i pant szættæ iiii ørtis skyld i Tockerop ♦ Mcdiiii.

Oversættelse

Peder Gris var sin broder Jakob Rentaff i Rejmstrup skyldig 17 mark sølv, dvs. 17 lødige mark, for hvilke han pantsatte ham fire ørtug skyldjord i Tokkerup. 1404.