1404. Sjællands landsting


Inger, datter af Oluf Tordsen, skænker sin gård i Lundby til Næstved sankt Peders kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Ingerd filia Olaui Thordonis donauit et scotauit monasterio in placito generali curiam suam in Lundby. cui adiacent v solidi terrarum in censu ♦ Mcdiiii.

Oversættelse

Inger, datter af Oluf Tordsen, skænkede og skødede på landstinget sin gård i Lundby, hvortil der ligger fem ørtug skyldjord, til klostret. 1404.