1404.


Udgifter for storskafferen på Marienburg i Skåne.

Tekst efter Sattler l.l.

Tekst

Nota Florian hat gelassen uf Schone primo eyne ufsteende bude mit eynem heryngschuwer, item 1/2 schog delen, item 24 alde flos reyfen mit flossen, item 6 1/2 last lediger tonnen, item 2 schuten mit alle irem geczoye alhie czu Danczk. ♦ Valet totum uff Schone 80 mark mit den schutten. ♦ Item Florian tenetur viii nobeln concessos. ♦ Rumelandt tenetur iiii mark prius concessas.

Oversættelse

Florian har efterladt i Skåne: For det første et opretstående skur med en sildebod, fremdeles 1 skok brædder, fremdeles 24 gamle (tømmer)flådereb med flåder, fremdeles 6 laster tomme tønder, fremdeles 2 skuder med al deres udstyr her i Danzig. Det har tilsammen en værdi af 80 mark med skuderne. Fremdeles skylder Florian 8 nobler; det har han erkendt. Rumeland skylder 4 mark; det har han tidligere erkendt.