1404.


Konrad Iserenvord, ærkebiskoppens foged på Bornholm, skylder storskafferen på Marienburg 16 mark for 4 læster mel.

Tekst efter Sattler l.l.

Tekst

Her Cunrad Yserford, der des bisschofes voith was off Borliholm, tenetur 16 ℳ vor 4 leste meles.

Oversættelse

Hr Konrad Iserenvord, som var biskoppens foged på Bornholm skylder 16 mark for 4 læster mel.