1404.


Optegnelse om storskafferen på Marienburgs tilgodehavender på Bornholm.

Tekst efter reg

Tekst

Nota dys nochgeschrebene gut habe wir noch czu Bornholme: Primo 12 leste salczs, 15 leste lediger tonnen, 16 leste wedetonnen. ♦ Item 40 mandzen garnes, die man bothen mag, 40 flotrepen, 18 steenrepen, der togen czwu yn die see czu setczen. ♦ Item 20 cobben, 1 schute und 1 alt segel, 4 klister. ♦ Item 2 lange leyter, 3 stenleyter und 1 anker, das ist hir, 6 b{oe}r, 3 trechter, 2 gropen, 3 kessel. ♦ Item 4000 hanken. ♦ Item 5 schiben drates, 2 r{oe}ste und 1 yserynne stange, 2 yserynne hemer. ♦ Item 1[1] clofhamer und 1 knypczange und 2 dechsel, 12 schusseln und 4 schuppen und 6 schufeln.

1. 1] på rasur A.

Oversættelse

Nota dette nedenfor skrevne gods har vi endnu på Bornholm: For det første 12 læster salt, 15 læster tomme tønder. 16 læster vidjetønder. Fremdeles 40 bundter garn, som man kan bøde, 40 tømmerbånd, 18 stenbånd, to hejsetov at sætte i søen. Fremdeles 20 små tønder, 1 skude og et gammelt sejl, 4 klister (?) Fremdeles 2 lange stiger, 3 stativer til at bære sten på og 1 anker, det er her, 6 bor, 3 tragte, 2 kar, 3 kedler. Fremdeles 4000 greb. Fremdeles 5 skiver tråd, 2 riste og 1 jernstang, 2 jernhammere. Fremdeles 1 klophammer og 1 knibtang og 2 vognstænger, 12 fade og 4 spader og 6 skovle.