1404.


Optegnelse om et tilgodehavende for salt, som uretmæssigt var blevet hentet i storskafferens lager og ført til Skåne.

Tekst efter Sattler l.l.

Tekst

Item Herman Sch{ue}rman tenetur 20 leste saclz, die her genomen hatte us unserm sp{ie}cher, die wyle her unser leger was, und hatte sie gesant ken Schone mit unserm korneknechte Hannus ane unser wissen. ♦ Dis hatte Hazekesyn wyb mit uns berichtet off 100 ℳ, die her uns geben solde.

Oversættelse

Fremdeles skylder Herman Schurmann 20 læster salt, som han havde taget fra vort forrådskammer, mens han var vores ligger og havde sendt dem til Skåne med vores kornsvend Hans uden vort vidende. Dette havde Hazeks kone ordnet med os for 100 mark, som han skulle give os.