1404.


Tingsvidne, at Jakob Assersen gav gods i Gedved til Øm kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Tingswedne at Iep Asserssenn gaff thedt godtz vdi Gidue till Emcloster, och abbit Willum gaff Palligh Peterssenn penningh for hans skøtte hannnom (!). ♦ Daterit mcdiiii.

Oversættelse

Tingsvidne, at Jakob Assersen gav noget gods i Gedved til Øm kloster, og at abbed Vilhelm gav Palle Pedersen penge for det han skødede ham. Givet 1404.