1404.


Erland Kalvs og hans søn Jakob Kalvs seks skødebreve på gods i Gylling.

Tekst efter reg

Tekst

Sex pergamendtz schiøde breffue paa goedtz i Gyllingh och anderstedtz i Hadtzherrit, aff Erland Kalff och hans søn Iacob Kalff. ♦ 1404.

Oversættelse

Seks skødebreve på pergament på gods i Gylling og andetsteds i Hads herred, udstedte af Erland Kalv og hans søn Jakob Kalv. 1404.