1404.


Alike, enke efter hr. Jens Rud, skøder sin arv efter Johan Remersen til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Allicke, her Ienns Rudtz efftherleffuersche, skiøde breff, giffuitt bisp Pederaff Roskilde paa altt huess gotzs hinnde war tilfaldenn effther Hanns Remerssenn. ♦ Datum 1404.

Oversættelse

Allike, hr. Jens Ruds enkes skødebrev til biskop Peder af Roskilde på alt gods, der var tilfaldet hende efter Johan Remersen. Givet 1404.