1404.


Jakob Gyncikesen skøder gården Holte og sit gods i Tokkerup til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Gintzlin[1] skiøde till bisp Peder paa enn gard kaldis Holthe, och altt hans gotz i Tockerup. ♦ 1404.

1. Gintzlin] = Gintzlini.

Oversættelse

Jakob Gyncikesens skøde til biskop Peder på en gård, som kaldes Holte, og alt hans gods i Tokkerup. 1404.