1404.


Anders Pedersen af Svanholm skøder gods i Sømme, Volborg og Ringsted herreder til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Anders Perssenn aff Swanholm skiøde breff till bisp Peder aff Roskilde, paa altt hanns gotz i Gøderup i Semmeherritt, i Angsserup, Borup i Waldborgsherritt, i Raffuensholtt i Ringstedherritt. ♦ 1404.

Oversættelse

Anders Pedersens af Svanholms skødebrev til biskop Peder af Roskilde på alt hans gods i Gøderup i Sømme herred, i Angsserup(?), i Borup i Volborg herred og i Ravnsholt i Ringsted herred. 1404.