1404.


Anders Gris af Nordrup oplader nogle breve til hr. Sabel Kerkendorp.

Tekst efter reg

Tekst

Anders Griiss aff Nordrop opladelsse breff till her Zabell Kerckendorff paa nogen breffue aff frw Margrethe Arnsdatther, Nils Hacksefftherleffuersche, med ald sin rettighedt. ♦ 1404.

Oversættelse

Anders Gris af Nordrups brev, hvorved han oplader hr. Sabel Kerkendrop nogle breve, han har fået af fru Margrete Arildsdatter, enke efter Niels Hak, med alle rettigheder. 1404.