1404.


Jens Pedersen af Bakkendrup pantsætter en gård i Drøsselbjerg til Jakob Olufsen, borgmester i Slagelse, for 20 mark sølv.

Tekst efter reg

Tekst

Ienns Pederssenn aff Bauendorp panndtsatte Iacob Oluffssenn,borgemester i Slauelsse, enn gaardt i Drysleberg for 20 marck sølff. ♦ 1404.

Oversættelse

Jens Pedersen af Bakkendrup pantsatte en gård i Drøsselbjerg til Jakob Olufsen, borgmestre i Slagelse, for 20 mark sølv. 1404.