1404.


Jens Pedersen lejer Antvorskov klosters gård i Falsterbo for 18 skilling grot årligt.

Tekst efter reg

Tekst

Hanns Pederssøns bekienndelsse breff att hannd haffuer vdi leie aff closteret enn gaard vdi Falsterboe for 18 {skilling} grott aarligh affgifft. ♦ Anno 1404.

Oversættelse

Jens Pedersens erkendelsesbrev, at han har en gård i Falsterbo i leje af klostret for 18 skilling grot i årlig afgift. År 1404.