1404.


Gerhard Nielsen giver Tommerup kloster en gård i Stiby.

Tekst efter reg

Tekst

Fførst ett breff paa enn gordtt y Styby ssom Giørdt Nelssenn haffuer giiffuett tiill Tomerops closther. ♦ Vnder datum mcd paa thett fierdhe.

Oversættelse

Først et brev på en gård i Stiby, som Gerhard Nielsen har givet til Tommerup kloster. Under datum 1404.