[1404].


De preussiske købmænd klager til højmesteren for den tyske orden over, at de ikke som i Skåne frit kan oplægge deres varer på Bornholm, og at deres salt delvis er blevet beslaglagt.

Tekst efter Aa:

Tekst

Genedige here ♦ Iuwen wirdigen genoden/ clage wy otmudelyken vnsen gebreken/ de wy in Bornholm op dem lande hebben/ dat wy al vnser gut/ dat wy dar brengen op dat lant nicht vry mogen syn/ alzo czu Schone adir anders wo/ vnd wil vns vnse gut nicht volgen laten von dem lande/ vnd wy hebben dar keyne[1] rechtikeit tilføjet i venstre marg., på linien overstreget ord på 3 bogstaver[2] wat sie wellen/ vnd he hot vnser eyn teil er salcz genomen/ vnd wil vns nicht wedir gewen/ ♦ Wir bitten euwer gnode/ dat gy vns helpen/ dat vns vnser gut wedir werde/ vnd daz vns eyne rechtikeit werde/ also die k{ou}ffman hot czu Schone/ anderns wi en konnen vns armen lude andirs dar nicht generen.

1. keyne] tilføjet o.l. i stedet for overstreget ord på 4 bogstaver. 2. tilføjet i venstre marg., på linien overstreget ord på 3 bogstaver] .

Oversættelse

Nådige herre. Til Eders høje nåde klager vi ydmygt over vore vanskeligheder, som vi har på landet Bornholm, idet vi ikke kan få alt vort gods, som vi bringer i land der, frit som i Skåne eller andetsteds, og man vil ikke lade vort gods følge med os fra landet, og vi har ingen rettighed dertil, undtagen hvad de vil, og han har taget en del af saltet og vil ikke give os det tilbage. Vi beder Eders nåde om at hjælpe os til at få vort gods tilbage og til at få samme rettigheder, som købmanden har i Skåne, ellers kan vi stakkels folk ikke klare os på anden måde der.