[1404].


[1404], Reg. Dan. 3928, Janeke Hampmos, foged på Raseborg, sender rådet i Reval en skrivelse fra kong Erik til de livlandske stæder,skal if. Finlands Medeltidsurkunder II 244 nr. 1611 henføres til [omkr. 1420] 13. januar.