1404.


1404 Dag ?, Rep. 4660s = Rep. 2. rk. 12976, hr. Peder Madsen skænker en gård i Ulbølle til helligåndsklostret i Fåborg, må antagelig henføres til begyndelsen af 1500-tallet, da der kendes en hr. Peder Madsen, official i Odense, i 1404 og 1411, Rep. 2. rk. 10247 og 11877, og som af prior og konvent i nævnte kloster optages i klostrets broderskab [1506-1528], Lindbæk og Stemann, De danske Helligåndsklostre, Dipl. 239 nr. 326a, Rep. 2. rk. 12776, cf. også Danske Mag. 8. rk. I 316 note 6.