1405. 15. januar. Lunds byting


Tingsvidne, at Niels Simonsen skøder en gård i Lund til Niels Sunesen.

Tekst efter reg.

Tekst

Aa:

Magni Baatz aduocati Lundis Thrugilli Petri Aghonis Magni Iohannis Petri Magni Diækn Olavi Borræ et Pauli Torstani uthgifne wettnesskrifft det beskedelig Nilsz Simonson skiotte eller sålde Nilsz Saanason een sin gård som han sielf bebodde liggiandes i sancti Olavi sochn i Lund wäster på Stora Langgatan. ♦ Dat. feria quinta post octauam epiphanie 1405.

Ab:

Borgmästare och rådz i Lund breef dat. 1405 innehållandes Nilsz Simonsons uthgifne åth Nilsz Suneson skiötebreef på een gård i sancti Olai sochn på Breedegaatan. ♦ Datum ut supra.

Ac:

Borgmästare och rådhz i Lund sanningz skrifft dat. 1405 anlangande Nilsz Simonsons skiötebreef gifwet Nilsz Sonaszon på een gard i sancti Olai sochn på Breedegaatan wed wäster siidan.

Oversættelse

Aa:

Vidnesbyrd udstedt af Mogens Båd, foged i Lund, Troels Pedersen, Åge Mogensen, Jens Pedersen, Mogens Degn, Oluf Borre og Povl Torstensen, at den hæderlige mand Niels Simonsen skødede eller solgte en gård, som han selv beboede, beliggende på den vestlige side af Store Langgade i sankt Oluf sogn i Lund. Givet torsdagen efter ottendedagen efter Helligtrekonger i 1405.

Ab:

Brev udstedt af borgmestre og råd i Lund, dateret 1405, omhandlende Niels Simonsens skødebrev til Niels Sunesen på en gård på Bredgade i sankt Olufs sogn. Givet som ovenfor.

Ac:

Bevidnelsesbrev af borgmestre og råd i Lund, givet 1405, angående Niels Simonsens skødebrev, givet Niels Sunesen, på en gård i sankt Olufs sogn på Bredegade på den vestre side.