1405. 31. januar.


Henning Augustin, væbner, erkender på tro og love at have modtaget borgen Edsholm samt hele Värmland af kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete på betingelse af, at han på deres forlangende når som helst skal afgive det og ved deres død holde borgen til kongens søster jomfru Katrines hånd og ved hendes død til den, der da tages til konge i de tre riger.

Udtog efter A

Tekst

Iæc Henning Augustyn awapn kænnæs mæth thættæ mit opnæ breff at iæc i rætæ tro oc i engæ andræ matæ æn som her æftær følghær aff myn nathughæ herræ oc fruæ konung Erik oc drotning Margreta thæt slot oc fæstæ Edzholm i Wermeland mæth Wermeland anamæt oc vntfongit hauær sua at nar fornæmpdæ myn herræ oc fruæ annen therræ eller bothæ thæt forde fæstæ cræfuæ oc i ghen hauæ wilæ mæth Wermeland tha scal thet thøm bothæ eller annen therræ hwilkæn therræ thet først cræfuær genist antworthæs friit oc vmbeworet vtan alle gheensechn oc lengre tøfring waræ thet oc sua at annen therræ aff gingæ hwilkit guth forbywthæ før æn the thet ighen crafdæ tha scal thet antworthæs thæn som i ghen lefuer aff thøm genist tha thæn thet cræfuær døthæ the oc bothæ her for innen thet guth forbywthæ tha scal thet haldes til iuncfru Kathrinæs hand forde myn herræs søster oc wil iæc [hennæ sua hiælpe at] rathæ besøryæ oc betracta mæth guths hiælp i allæ matæ som iæc wil antswaræ [oc som myn nathughæ] herræ konungen oc myn frw drotningen fornempde mik til tro wilde oc guth sua [hauæt at the allæ] thre affgingæ før æn nokor therræ thæt crafdhæ thæt guth forbywthæ tha wil iæc oc scal haldæ thæt til righesens hand i Swerighæ i sua matæ at hwilkæn herræ thissæ thry konungs rike . . lighæ æfter forde myn herræs oc fruæs oc iuncfruæs dødh taghæ oc vntfa til therræ rætæ herræ oc k[onung i] thissæ thry konunga righæ thæn herræ oc konung scal thettæ fornæmpdæ fæstæ Edzholm i forde Wermeland mæth Wermeland genist antworthæs tha han thøm cræfuær oc hauæ wil

Item thæn stund forde myn herræ oc fruæ mich til thettæ fornæmpdæ fæstæ Edzholm mæth forde Wermeland tro tha wil iæc oc scal allæ som byggæ oc bo i Wermeland haldæ oc ladæ widh fridh lagh oc ræt æfter myn bæstæ macht oc hwat kronen oc the ræt til hauæ ther scal iæc vm talæ at the wether blifuæ oc thet æy forsymmæ oc thæn stund forde myn herræ oc frw konung Erik oc drotning Margretæ annen therræ eller bathæ lefuæ tha sculæ the thættæ fornæmpdæ slot oc fæstæ fullelicæ mechtughæ wæræ at fongæ cræfwæ oc hafuæ oc antworthæ hwem thøm bathæ eller annen therræ thyckær genist tha the thæt cræfuæ oc hafuæ wilæ

Allæ thissæ forscriffnæ stuckæ oc artiklæ lofuær iæc forde Hemming Augustyn awapn oc wi Lambricht Augustyn Peter Augustyn oc Iacob Augustyn forde Henning Augustyns brødhre oc wi Sigge Birgæson Vicke van Kalen oc Arend Stub a wapn mæth waræ arwingæ mæth een sampnedh hand forde war herræ oc frw konung Erik oc drotning Margretæ oc iuncfrw Katerinæ oc riket stathughæ oc fastæ oc vbrødelicæ at holdæs i allæ matæ som her foræ screuit star widh war gothæ tro oc sannind vtan alla arghelistæ oc hiælpæræthæ oc lengre tøfring

Oc til meræ bewaring allæ thissæ forscreffnæ stuckæs tha hauæ wi fornæmpdæ waræ inciglæ mæth wilghæ oc witscap hengt for thettæ breff

Datum anno domini mcdquinto sabbato ante purificacionis beate virginis

Oversættelse

Henning Augustin væbner erkender på tro og love at have modtaget borgen Edsholm samt hele Värmland af kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete på betingelse af at han på deres forlangende når som helst skal afgive det og ved deres død holde borgen til kongens søster jomfru Katrines hånd og ved hendes død til den der da tages til konge i de tre riger.