1405. Efter 5. februar.


Optegnelse om en i Stettin ført proces angående en skude og en bod i Dragør.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Hans. UB.

Tekst

Item also Marquart Schulte hadde sich beropen thugens, wo he van Hans Roden hadden coft ene schuten unde boden to Drakore, des thughes is he neddervellich worden unde deme rechte umbloghen, darumme is Hans Roden deelet, he scole der ansprake notloes syn.

Oversættelse

Fremdeles havde Marquard Schulte påberåbt sig et vidnesbyrd, at han fra Hans Rode havde købt en skude og en bod i Dragør. Det vidnesbyrd har han ikke kunnet føre bevis for og har ført retten bag lyset, derfor har retten afgjort, at Hans Rode skal være fri for krav.