1405. 16. februar.


Bytingsvidne, at ordensbroderen Lars sælger en gård i Lund til Jens Belkow.

Tekst efter nil

Tekst

Dito Magni Baaz aduocati Lundensis Iohannis Hennechini Ionæs Andreæ proconsulum Agonis Magni Iohannis Petri Canuti Matthiæ et Pauli Torstani consulum et ciuium Lundensium uthgifne wettnesbyrd angående her Laurentii ordens broders åth Iohanni Belkou gifne skiöte eller säliobreef på een gård liggiandes i Lund sunnan till i staden. ♦ Dat. secunda feria post diem sancti Valentini martyris 1405.

Oversættelse

Vidnesbyrd udstedt af nævnte Mogens Båd, foged i Lund, Jens Hennekesen, Jon Andersen, borgmestre, Åge Mogensen, Jens Pedersen, Knud Madsen og Povl Torstensen, rådmænd og borgere i Lund, angående det skøde- eller salgsbrev, som ordensbroderen hr. Lars gav Jens Belkow på en gård i Lund i den sydlige del af byen. Givet mandagen efter martyren sankt Valentins dag 1405.