1405. 24. februar. Helsingborg


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderen hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg har svoret evig stilstand og fred over for hr. Jens Andersen af Estrup, ridder, Anders og Lave Jensen angående drabet på disses fader Jens Jensen af Clausholm.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranie omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcdquinto die beati Mathie apostoli. Helsingburgis constitutus nobilis uir dominus Iohannes Nicolai de Awendsberg miles coram illustrissima principe et domina domina Margareta dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie etcetera regina domina et matre nostra carissima et aliis nobilibus uiris dominis uenerabilibus patribus Iacobo archiepiscopo Lundensi Petro Roskildensi Eskillo Ripensi Boecio Arusiensi Petro Burglanensi Lawone Wyburgensi Iohanne Ottoniensi Nicolao Strengnensi ecclesiarum episcopis Nicolao Ywerson Iacobo Absolonis Petro Nielsun Iehan Olefsun Berone Olaui Henrico Ienisun Petro Ienisun Absolone Petri Stigoto Awesun Stigoto Petri Erico Niclesun Petro Walkendorp Erico Bydelsbak Woldemaro Henningo Kabelt Claus Dowet Iohanne Lawesun Hartwico Lembek Andrea Pætz Magno Munk Nicolao Nielsun Iohanne Grim Ione Sywardsun Andrea Petri Dywbek Nicolao Hogeschild Iehan Thomesun Wernikino Conradi militibus Nicolo Brok Andrea Nicolai de Asedale Laurencio Ienisun de Oreby Iacobo Thrugilli Petro Magni Thorkillo Brawde Absolone Brawde ac aliis pluribus fidedignis in multitudine copiosa ex maturo et deliberato animo consensu et uoluntate consanguineorum cognatorum propinquorum et amicorum tam paternorum quam maternorum parte utriusque natorum et nascendorum. pro morte predicti Iohannis Ienissun de Clasholm. domino Iohanni Andree de Æsendorp militi Andree Iohannis et Lawoni Ienisun patri. et filiis eiusdem liberis suis consanguineis cognatis propinquis heredibus et amicis eorum uniuersis natis et nascendis. omnibusque in eo suspectis firmam amicitiam perpetuam treugam et integram pacem fideiusserunt et promiserunt sine omni fraudis matheria perpetuis temporibus inuiolabiliter obseruari ♦ Datum anno die et loco supradictis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms\

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge over rigerne Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters samt hertug i Pommeren, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. I skal vide, at i det Herrens år 1405 på apostlen sankt Matthias' dag fremmødte den velbyrdige mand, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, ridder, i Helsingborg for vor meget berømmelige fyrste og frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning over rigerne Danmark, Sverige og Norge etc., vor allerkæreste frue og moder, og andre velbyrdige mænd og herrer samt ærværdige fædre, nemlig Jakob, ærkebiskop i Lund, Peder, i Roskilde, Eskil, i Ribe, Bo i Århus, Peder i Børglum, Lave i Viborg, Jens i Odense, samt Niels i Strängnäs, biskopper, Niels Iversen, Jakob Akselsen, Peder Nielsen, Johan Olufsen, Bjørn Olufsen, Henrik Jensen, Peder Jensen, Aksel Pedersen, Stig Ovesen, Stig Pedersen, Erik Nielsen, Peder Walkendorf, Erik Bydelsbak, Valdemar Albrektsen, Henning Kabolt, Klaus Dowt, Jens Lavesen, Hartvig Limbek, Anders Pætz, Mogens Munk, Niels Nielsen, Jens Grim, Jon Iversen, Anders Pedersen af Dybæk, Niels eller Klaus Hogenschild, Johan Thomsen, Verneke Konradsen, riddere, Niels Brok, Anders Nielsen af Asdal, Lars Jensen af Oreby, Jakob Troelsen, Peder Mogensen, Torkil Brahe og Aksel Brahe samt adskillige flere troværdige mænd, der var forsamlet der i mængde, og efter moden overvejelse og med sine slægtninges pårørendes, nærmestes og sine venners samtykke og vilje, både på fædrene og mødrene side, såvel fødte som ufødte, lovede og svor han over for hr. Jens Andersen af Estrup, ridder, Anders og Lave Jensen, Jens Jensens af Klausholms fader og sønner, samt deres børn, slægtninge, pårørende og nærmeste, deres arvinger og venner, fødte såvel som ufødte, alle indbefattede deri, et fast venskab, evigt forlig og fuldstændig fred for fornævnte Jens Jensen af Clausholms død at overholde urokkeligt til evige tider uden enhver form for svig. Givet ovennævnte år, dag og sted under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims som vidne.