[1405]. 7.-8. marts. Lübeck


Johan v. d. Mersche beretter for rådmændene i Thorn om sin lange unyttige ventetid i Lübeck, at der om kort tid skal være forhandlinger i Wismar, at sejladsen gennem Øresund fra Stralsund og Wismar er i fuld gang, og at englænderne har beslaglagt en preussisk flåde i Flandern og derefter har begivet sig til Skagen for at angribe købmændene.

Udtog efter A

Tekst

Mynen vruntlichen gr{ue}s vnde wes ich g{ue}dis vormach ♦ Wissit libin heren das wir hir liggin vnde habin von vnsern degedingin dar vmme wir vs ghesant sin noch keyns ghehandilt vnde wir sint vache by dem rate off dem rath{ue}s ghewest das wir vns vnsers langen legers beklagit habin vnde sy habin vns alz wol ghetrost das sy mentin dy stede hir vmme ghelegin soldin io k{oe}rcz/ hir sin. s{ue}ndir alz ich best merken kan dar sal eyn dach wesen vff Oculi to der Wysmar ♦ Dar komyt dy koninc von Sweden vnde di hertogin von Baerd vnde dy here van Wenden vnde dar komen dy stede al hen dy hir vmme lang liggin N{ue} besorge ich mich das van den degedingen nicht wirt dar wir vmme gesant sint der dach sy gheleyden vnde ich lose mich dunken das sy vns dar off hy halden off das sy de bis myt den heren ir sache to eyn ende degedingen. vnde sichir ir heren wir liggen hy swerlich myt grosir vordrossenheit vnde wissen nicht wat wir wol adir obil an th{ue}n vnde wir wellen nicht abe losen wir wellen sy v{ue}ste irmanen das sy desse sache cz{ue} herczen nemen dar vmme der tag her ghelegit ist. ♦ O{ue}ch wissit sy segelin von hynnen von der olde vor der Wismar von dem Sunde d{ue}rch den No{re}ts{ue}nt myt allirle{ye} gute wo hen se wellen ♦ Vortmer zo ist hir korczlich czitunghe ghekomen van koufl{ue}tin dy is vns selbin gesagit habin vnde ko{re}cz in Flandern ghewest sint wy eyn bisschoff vnde twe riddere myt dren schepen sollen vt Engeland in Pr{ue}sen segelin an vnseren heren homeister in botschaft/ ♦ Hir ist nymand von Engeland noch von Holland. ♦ Och wissit dy von Krokowe habin er stad dyner hir liggin der ist myt briffen[a] her gesant vnde den vunde wir hirhir vnde her beytet noch eyner antworte ♦ Alzo alz ich best merken kan so ist vnn{ue}tze vnsir klage vnde vnsern ghebrochen den wir keyn dy von Krokowe habin al hy to offinbaren doch ich wil des besten ramen noch deme alz ich vorneme. ♦ Vnde sichir libin hern desses leghers bynne ich gros vordrossen. ♦ God vnsir here bewar vns allen ♦ Ghebedet obir mych ♦ Ghescreuen to Lubike an dem sunobinde vor Inuocauit ♦ Vnde wir habin den steden ok briffe[b] ghesant wy is nů hy gestalt ist vmme vnser degedinge

Iohan von dem Mersche der vwer

På vedlagt seddel:

Wissit libin heren vnde vrundes alz ich dessen briff uch senden wolde do qwemen botschaft vt Flandern an de alderlute dy hir sint wy dy Engelischen myt dren floeten vt Engeland gesegilt weren gar stark vnde legen vor dem Sw{ee}n myt mocht vnde dy Prusche floete were d{ue}rch des willen gearrestirt vnde myt eyner andern floete weren sy to dem Schaygin gesegilt ok to male stark vnde welden dar liggin op den kopman ♦ Ich habe {ue}ch vorghescreuen in den breff dat dar Engelisch sendeboten komen sollen in Pr{ue}sen dat was g{ae}nse mere al hir ♦ Ich weys welch man gelobin sal ♦ Ghescreuen in der haste des sundages Inuocauit.

a. briffen] kendes ikke. b. briffe] [1405] 7. marts, cf. nr. 36.

Oversættelse

Min venlige hilsen og hvad jeg formår af godt! Vid, kære herrer, at vi ligger her og endnu ikke har ført nogen af vore forhandlinger, for hvilke vi er udsendt, og vi har ofte været hos rådet på rådhuset, hvor vi har klaget over vores lange ophold, og de har visselig trøstet os med, at de mente, at stæderne, der ligger her omkring, jo snart ville være her, men som jeg bedst kan skønne, skal der være et møde til Oculi i Wismar. Dertil kommer kongen af Sverige og hertugerne af Baerd og herrerne til Wenden, og der kommer stæderne, der ligger her omkring. Nu er jeg bekymret for, at mødet ikke går med de forhandlinger, som vi er udsendt for, og jeg forestiller mig, at de opholder os her, for at de desto bedre kan forhandle deres sag færdig med herrerne. Og visselig, I herrer, vi ligger her med stor ærgrelse, og det er tungt for os, og vi ved ikke, hvad der er godt eller dårligt for os at gøre, og vi vil ikke opgive, vi vil presse dem hårdt, så de lægger sig denne sag på sinde, som mødet her er fastsat for. Vid også, at de sejler herfra, fra Elben, fra Wismar, fra Stralsund gennem Øresund med al slags gods, hvorhen de vil. Fremdeles så er der nylig kommet tidender hertil fra købmænd, som selv har sagt det til os og nylig har været i Flandern, hvordan en biskop og to riddere med tre skibe skal sejle fra England til Preussen med budskab til vor herre højmesteren. Her er ingen hverken fra England eller fra Holland. Vid også at de fra Krakau har deres stadstjener liggende her, han er sendt hertil med breve, og ham fandt vi her, og han venter endnu på et svar. Altså som jeg bedst kan skønne, så er det unyttigt at åbenbare vores klage og vores mellemværende, som vi har med dem fra Krakau, dog vil jeg stræbe efter det bedste, efter hvad jeg fornemmer. Og visselig, kære herrer, over dette ophold er jeg yderst ærgerlig. Gud vor herre bevare os alle. Byd over mig. Skrevet i Lübeck lørdagen før Invocavit. Og vi har også sendt breve til stæderne, hvordan det nu står til med vore forhandlinger. Eders Johan v. d. Mersche. Vid, kære herrer og venner, da jeg ville sende Eder dette brev, da kom der budskab fra Flandern til oldermændene, der er her, hvordan englænderne var sejlet fra England med tre meget stærke flåder og lå med stor styrke foran Svine, og den preussiske flåde var derved beslaglagt, og med en anden flåde, også meget stærk, var de sejlet til Skagen, og de ville ligge der mod købmanden. Jeg har tidligere skrevet til Eder i det brev, at der skulle komme engelske sendebude til Preussen, det var falske rygter her. Jeg ved (ikke) hvad man skal tro. Skrevet i hast søndag Invocavit.