1405. 8. marts. Sankt Marthas kapel i Lunds domkirke


Ærkebiskop Jakob af Lund erklærer, at brødrene Åge og Peder Laxmand har skødet den gård og det landbosted i Flädie, som deres fader havde testamenteret, til Lunds domkirkes bygningsfond mod afholdelse af dennes og hans hustru Talekes årtid.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus apresens scriptum cernentibus. Iacobus dei gracia archiepiscopus Lundensis. Swecie primas et apostolice sedis legatus. salutem in domino. ♦ Notum facimus uniuersis. quod sub anno domini millesimo. cd quinto/ dominica Inuocauit in capella beate Marthe in ecclesia nostra Lundensi. personaliter coram nobis. et aliis pluribus fidedignis constituti nobiles uiri. uidelicet. Ako Laxman. et Petrus Laxman/ germani. quandam curiam in Flæthiæ Thornæheret. in qua Iohannes Magnussun. et Petrus Benedicti habitant. et unam coloniam dictam festæ. in qua Iohannes Swaruæræ habitat. cum omnibus ipsius curie et festæ pertinenciis. uidelicet. agris. pratis. pascuis. humidis. et siccis. nullis penitus exceptis. que pro nunc ipsis. curie et festæ adiacent/ uel adiacuerant ab antiquo. fabrice ecclesie sancti Laurencii Lundensis resignauerunt/ assignauerunt[1] / et in manus tutorum fabrice ipsius ecclesie predicte/ uidelicet. dominorum. Iohannis Petri cantoris. et Petri Dwæ canonici. tutorum ipsius ecclesie/ ex parte ecclesie predicte Lundensis. perpetuo possidendas. realiter scotauerunt/ quas quidem curiam et coloniam/ dominus Petrus Laxman miles ipsorum Achonis et Petri pater/ dicte ecclesie Lundensi testamentaliter legauit. pro suo. et uxoris sue domine Taleke in choro Lundensi. cum uigiliis et missis. ut moris est annuatim in choro Lundensi. uno die celebrando et pensiones de dictis curia et colonia prouenientes taliter die anniuersarii eorum diuidantur. uidelicet. quod canonici. qui uigiliis et misse animarum. die anniuersarii eorum. interfuerint ii solidos grossorum. uicarii sex grossos. habebunt/ pro missis inferius in ecclesia celebrandis xx grossi. pauperibus octo grossi. fabrice ecclesie Lundensis predicte .i. solidus. grossorum. pulsantibus in turri .ii. grossi. erogentur/ et si ipso die anniuersarii eorum tot misse celebrari non possunt sequenti die efficacius supplebuntur/ ♦ Datum anno die et loco supradictis nostro sub secreto presentibus appenso.

1. assignauerunt] rettet fra assingnauerunt ved underprikning af n (1.) A.

Oversættelse

Jakob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og det apostoliske sædes legat, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Vi gør vitterligt for alle, at i det Herrens år 1405 på søndagen Invocacit i sankt Marthas kapel i vor kirke i Lund fremstod for os og mange andre troværdige mænd de velbyrdige mænd, nemlig Åge Laxmand og Peder Laxmand, brødre, og afstod og afhændede til bygningsfonden for sankt Laurentius kirke i Lund en gård i Flädie i Torna herred, på hvilken Jens Mogensen og Peder Bentsen bor, og et landbosted kaldet fæste, på hvilket Jens Svaver bor, med alle denne gårds og dette fæstes tilliggender, nemlig marker, enge, græsgange, vådt og tørt, slet intet undtaget, som for tiden ligger til gården og fæstet, og skødede det virkeligt til evig besiddelse i fornævnte kirkes bygningsfonds værgers hænder, nemlig herrerne Jens Pedersen, kantor, og Peder Due, kannik, kirkens værger, på fornævnte Lundekirkes vegne. Denne gård og dette landbosted har hr. Peder Laxmand, ridder, Åges og Peders fader, ved sit testamente skænket nævnte Lundekirke til at fejre en dag en gang om året i Lundekor med vigilier, som skik er, for ham og hans hustru Taleke, og de indtægter, der hidrører fra nævnte gård og landbosted, skal fordeles på følgende måde på deres årtid. Kannikerne, som er nærværende ved vigilierne og sjælemessen på deres årtid, skal have to skilling grot, vikarerne seks grot. Til messerne, som skal holdes nede i kirken, udbetales tyve grot, til de fattige 8 grot, til fornævnte Lundekirkes bygningsfond en skilling grot, til ringerne i tårnet to grot. Skulle så mange messer ikke kunne holdes på selve dagen for deres årtid, vil de med virkning kunne føjes til den følgende dag. Givet ovennævnte år, dag og sted under vort segl hængt under dette brev.