1405. 8. marts.


1405. 8. marts, Reg. Dan. *3936, kong Erik 7. af Pommern stadfæster et af kong Håkon 6. udstedt og af dronning Margrete og kong Oluf stadfæstet beskyttelsesbrev for Arnold Bager, Magdalene, hans hustru, deres børn og deres folk, er udstedt af Erik 7. som norsk konge og udelades derfor i Dipl. Dan.