1405. 13. marts.


1405. 13. marts, Reg. Dan.nr. *3939, registreret NPH-Nytt 1983, 2 56, Sten Laleson, herredshøvding i Aska herred, opregner efter anmodning fra dronning Margrete den skattejord og det gods, som kronen har ret til i Aska herred, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.