1405. 14. marts. Lübeck


Hansestædernes udsendinge, forsamlet i Lübeck, meddeler dronning Margretes råder, at de har aftalt forhandlinger i Skanør med højmesteren for den tyske orden til den 7. juni, men er på deres side allerede rede den 24. maj til forhandlinger og beder dem råde dronningen til et hurtigt svar.

Tekst efter Svenskt Dipl. l. l.

Tekst

Eerwerdigen in gode vedere vnde heren ♦ Iuwen bref[a] an vns gesand bi dessem boden hebbe wi wol vornomen vnde alse gi scriuen van dem dage den wi hir to Lubeke to lichtmissen negest geleden scholden gehalden hebben des heft sik dat van mennigherhande inualles vnde ghescheftes wegen getogert also dat wi vp desse tiid sind erst to samende komen vnde hebben mit den sendeboden vd Prussen enes daghes gheramet vmme de schelinge de is twuschen dem hochgebore hochgeboren[1] fursten vnde vorstynnen koning vnde koninginnen der rike Denemarken Sweden vnde Norwegen up de ene side vnde deme heren homeister to Prussen up de andere syide vmme dat land Godlande vnde de stat Wisbu up pinxten negest komende to Schonore to holdende ok hebbe wi sundergen geramet mit der hochgeboren vorstynnen der vrowen koninginnen eenes daghes dar sulues to holdende des sondages vor vnser heren hemeluard dage negest komende vmme sodanne schelinge de wi to eer vnde to den eren hebben alse de vrouwe koninginne iw des wol berichten mach darumme wi bidden dat gi mit eer spreken vnde raden dat vns een vnuortoghert antworde werde dat wi dem heren homeistere scriuen mogen dat he sine sendeboden dar denne hebbe God almechtich beware iw ♦ Screuen vnder der van Lubeke secret des wi sament hir to bruken des sonnauedes vor reminiscere int iar mccccv.

1. hochgeboren] Ab, Ac, hoch Aa.
a. bref] kendes ikke.

Oversættelse

Ærværdige i Gud fader og Herren. Eders brev, sendt til os ved dette bud, har vi visselig forstået, også hvad I skriver om mødet, som vi skulle have holdt her i Lübeck sidst forgangne kyndelmisse, at det er blevet udsat på grund af mange slags hændelser og begivenheder, således at vi først er kommet sammen nu, og vi har aftalt med sendebudene fra Preussen at holde et møde næstfølgende pinse i Skanør vedrørende striden, der er mellem den højbårne fyrste og fyrstinde, kongen og dronningen af rigerne Danmark, Sverige og Norge på den ene side og hr højmesteren i Preussen på den anden side angående landet Gotland og staden Visby. Fremdeles har vi særligt aftalt med den højbårne fyrstinde fru dronningen at holde et møde samme sted søndag før næstfølgende vor herres himmelfart angående den strid, som vi har med hende og hendes, som fru dronningen sikkert kan berette for Eder, derfor beder vi om, at I taler med hende og råder til, at vi får et ufortøvet svar, så vi kan skrive til hr højmesteren, at han kan få sine sendebude dertil. Gud den almægtige bevare Eder. Skrevet under dem fra Lübecks sekret, som vi sammen bruger her lørdagen før reminiscere i året 1405.